Kutrat kotret
12.16 Posted by Agaga Dewangga No comments Posted in ,
Posted by Agaga Dewangga on 12.16 with No comments | Categories: ,
Ngaran atawa judul ”Amanat Galunggung” asalna ti filolog Saleh Danasasmita, anu kungsi ngaguar naskah kasebut, saterusna turut ngakompilasikeun hasil kajiannya dina ”Sewaka Darma, Sanghyang Siksakandang Karesian, Amanat Galunggung” (1987). Naskah ieu ngagunakeun basa Sunda kuna sarta aksara Sunda.

”Amanat Galunggung” ngeusi ajaran moral. Dina naskah ieu antara séjén disebutkeun yén kabuyutan kudu dibéla. Raja anu henteu bisa ngabéla kabuyutan di wewengkon kakawasaanana leuwih hina tinimbang kulit careuh atawa lasun anu ngabayah di tempat runtah.

Ku kituna, dina tata pulitik baheula basa, puseur-puseur kagiatan intelektual sarta kaagamaan kutan ngabogaan kalungguhan anu pohara penting. Kabuyutan kasampak mangrupa salah sahiji pilar anu ngarojong integritas nagara, ku kituna tempat éta ditangtayungan ku raja, komo dianggap sakral

Katut nyaéta poin-poin poko dina halaman kahiji naskah kasebut:

• kudu dijaga kamungkinan jelema deungeun bisa ngarebut taneuh kabuyutan (taneuh anu disakralkan)

• sing saha anu bisa ngadudukan Galunggung minangka taneuh anu disakralkan baris nampa   kesaktian, punjul perang, ngajaya sarta bisa ngawariskeun kakayaan nepi ka nyukcruk galur

• leuwih hargaan kulit careuh atawa lasun anu aya di tempat runtah tinimbang putra raja anu henteu sanggup ngabéla taneuh caina

• ulah nyarékan jelema anu henteu boga salah

• ulah henteu bakti ka karuhun anu geus sanggup mertahankan taneuh cai dina jamannya. 

0 comments:

Blogroll

About