Kutrat kotret
01.38 Posted by Agaga Dewangga 1 comment Posted in ,
Posted by Agaga Dewangga on 01.38 with 1 comment | Categories: ,
Audzubillaahi minasy syaithaanirrajiim
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
Washalallaahu ‘alaa Sayyidinaa wa Mawlaanaa Muhammadin
wa ‘alaa aalihii wa shahbihi wasalam

Allaahuma Antal Abadiyyul Qadiimul Awwalu wa’alaa
fadh-likal ‘Adziimi wajuudikal mu’awwali wahaadzaa
‘amun jadiidun qad aqbala nasalikal’ishmata fiihi
minasy-syaithani wa awliyaa aihi wajunuudhihii
wal’auna ‘alaa
haadzihin nafsil ammarati bissuui wal’isytighali bimaa
yuqarribunii ilaika zulfa yaa DzalJaali wal-Ikram ya
Arhamar Raahimiin. Washalallahu ‘alaa Sayyidinaa wa
Mawlaanaa Muhammadin wa’alaa aalihii wa shahbihii
wasalam, Amiin.

Dengan Nama Allaah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Shalawat dan Salam semoga tetap atas
junjungan dan penghulu kami Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga dan para sahabatnya.

Ya Allaah, Engkaulah Dzat Yang Maha Kekal, Yang Qadim
dan Awal, atas anugerahMu dan pemberianMu yang Agung
yang sangat kami harapkan, Dan tahun baru ini sungguh
telah datang, kami memohon kepada Engkau ya Allaah,
penjagaan kuat atas diri kami dari gangguan syaithan,
para kekasihnya serta bala tentaranya. Dan lindungi
kami dari nafsu amarah yang buruk ini, sibukkan kami
dengan amalan agar kami selalu mendekatkan diri
kepadaMu, wahai Dzat pemilik keagungan dan kemuliaan,
wahai Dzat yang Maha bereblas kasihan.

Shalawat dan Salam semoga tetap atas junjungan dan
penghulu kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan
para sahabat beliau.Amien

Wa min Allah at tawfiq

1 comments:

irfcs2 mengatakan...

amin ...

Blogroll

About