Kutrat kotret
00.58 Posted by Agaga Dewangga No comments Posted in
Posted by Agaga Dewangga on 00.58 with No comments | Categories:
Aya hiji raja, boga anak 1 terus disakola keun,
di sakolana dititah nyarita ku guruna,
kieu caritana teh.
Aya hiji raja,
boga anak 1 terus disakola keun,
di sakolana dititah nyarita ku guruna,
 kieu caritana teh.
Aya hiji raja, boga anak 1 terus disakola keun,
di sakolana dititah nyarita ku guruna,
 kieu caritana teh.
Aya hiji raja, boga anak 1 terus disakola keun,
di sakolana dititah nyarita ku guruna,
kieu caritana teh.
Aya hiji raja,
boga anak 1 terus disakola keun,
di sakolana dititah nyarita ku guruna,
kieu caritana teh
Aya hiji raja,
boga anak 1 terus disakola keun,
di sakolana dititah nyarita ku guruna, kitu caritana.
Tamat.

0 comments:

Blogroll

About